(1)
Łysko, M. Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych I Komparatystyki Prawniczej (rok 2013). MiscellaneaHI 2014, 13, 345-351.