(1)
Kuźmicz, K. A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe I Konsekwencje Cywilizacyjne. MiscellaneaHI 2013, 12, 437-450.