(1)
Králíčková, Z. Czeskie Prawo Rodzinne: powrót Do Europejskiej Tradycji Prawnej. MiscellaneaHI 2010, 9, 15-28.