(1)
Niczyporuk, P. Stwierdzenie ciąży (inspectio Ventris) Jako środek Ochrony interesów Dziecka poczętego W Prawie Rzymskim. MiscellaneaHI 2010, 9, 29-40.