(1)
Skelnik, J. M. Tworzenie I Organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa Wojskowego W Latach 1917–1918. MiscellaneaHI 2010, 9, 53-66.