(1)
Maksimiuk, D. Krótka Historia długo obowiązującego Dekretu, Czyli O Tzw. Małym Kodeksie Karnym. MiscellaneaHI 2010, 9, 83-93.