(1)
Fiedorczyk, P. Organizacja rządowego Etapu Prac Legislacyjnych W świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów W Latach 1944–1946. MiscellaneaHI 2010, 9, 97-107.