(1)
Maksimiuk, D. Rozliczanie Stalinizmu Na Fali „odwilży” 1956 Roku. Dokumenty Archiwalne dotyczące odpowiedzialności sędziów I prokuratorów Wojskowych Za łamanie praworządności W Latach 1948–1954. MiscellaneaHI 2010, 9, 109-143.