(1)
Maksimiuk, D. Anna Sucheni-Grabowska, Wolność I Prawo W Staropolskiej Koncepcji państwa, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009, 272 Strony. MiscellaneaHI 2010, 9, 147-149.