(1)
Łysko, M. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (rok 2009). MiscellaneaHI 2010, 9, 165-168.