(1)
Szczygielski, K. Leonard Piętak – Wspomnienie W Setną Rocznicę śmierci. MiscellaneaHI 2009, 8, 59-72.