(1)
Prokop, K. Konstytucyjny System organów państwowych Republiki Litewskiej W Pierwszych Latach niepodległości (1918–1926). MiscellaneaHI 2009, 8, 89-108.