(1)
Bożyk, S. Pozycja Ustrojowa Rady Państwa W Konstytucji PRL Z 22 Lipca 1952 R. MiscellaneaHI 2009, 8, 161-174.