(1)
Szczygieł, G. B. Instytucja Warunkowego Zwolnienia W Latach 1944–1960. MiscellaneaHI 2009, 8, 175-188.