(1)
Jamróz, L. Wybrane Konstytucyjne Prawa I wolności W Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego W Latach 1986–1997. MiscellaneaHI 2009, 8, 235-256.