(1)
Bożyk, S. Wacław Komarnicki, Polskie Prawo Polityczne (geneza I system), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 592 Strony. MiscellaneaHI 2009, 8, 279-282.