(1)
Willer, R. Określanie Granic karalności W Procesie kształtowania Się Rosyjskiego Prawa Karnego. MiscellaneaHI 2009, 7, 29-50.