(1)
Laskowska, K. Podstawowe Zagadnienia Instytucji Kary śmierci W świetle Prawa I Praktyki Wymiaru sprawiedliwości W Dziejach Rosji. MiscellaneaHI 2009, 7, 51-69.