(1)
Szczygielski, K. Franciszek Bossowski (1879–1940). Szkic Do Biografii. MiscellaneaHI 2009, 7, 71-83.