(1)
Kuźmicz, K. Wpływ Filozofii Immanuela Kanta Na poglądy Filozoficznoprawne Eugeniusza Bautro. MiscellaneaHI 2009, 7, 95-120.