(1)
Łysko, M. Prawo Wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej. MiscellaneaHI 2009, 7, 121-140.