(1)
Fiedorczyk, P. Dyskusja Na Temat Miejsca Prawa Rodzinnego W Systemie Prawa Polski Ludowej. MiscellaneaHI 2009, 7, 153-173.