(1)
Bartnicki, A. Michaił Gorbaczow – Prezydent upadającego państwa. MiscellaneaHI 2009, 7, 195-208.