(1)
Sakowicz, A. Problematyka odpowiedzialności Karnej sędziów stosujących Przepisy Dekretu O Stanie Wojennym Z Mocą Wsteczną (Glosa Do uchwały SN Z Dnia 20 Grudnia 2007 r., I KZP 37/2007). MiscellaneaHI 2009, 7, 209-228.