(1)
Maksimiuk, D. Dokument Archiwalny dotyczący „uporządkowania” Przez władzę Ludową Prawodawstwa W Powojennej Polsce. MiscellaneaHI 2009, 7, 231-233.