(1)
Szczygielski, K. Prawo Rzymskie W Uniwersytetach II Rzeczypospolitej O książce Nauki Historycznoprawne W Polskich Uniwersytetach W II Rzeczypospolitej, Pod Red. Magdaleny Pyter, Lublin 2008, 423 Strony. MiscellaneaHI 2009, 7, 237-246.