(1)
Maksimiuk, D. Sejmik Wielkopolski. Przeszłość I teraźniejszość, Pod Red. Andrzeja Kamieńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Jarocin 2008, 183 Strony. MiscellaneaHI 2009, 7, 261-263.