(1)
Grat, I. S. Małgorzata Łuszczyńska, Filozofia Prawa Czesława Martyniaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, 321 Stron. MiscellaneaHI 2009, 7, 268-272.