(1)
Prutis, S. Wspomnienie O Profesorze Andrzeju Stelmachowskim. MiscellaneaHI 2009, 7, 277-283.