(1)
Łysko, M. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (rok 2008). MiscellaneaHI 2009, 7, 284-287.