(1)
Szczygielski, K. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagadnienia Aktualne Historii państwa I Prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy” – Lwów 24–25 Kwietnia 2009 R. MiscellaneaHI 2009, 7, 288-289.