(1)
Majer, P. Dwa Sprostowania Do Noty Recenzyjnej Pana Marcina Łysko. MiscellaneaHI 2009, 7, 294.