(1)
Łysko, M. Sprostowanie. MiscellaneaHI 2009, 7, 295.