(1)
Szczygielski, K. Terminologia odnosząca Się Do Konkubinatu W Polskim Ustawodawstwie Synodalnym XII–XVIII W. MiscellaneaHI 2008, 6, 27-40.