(1)
Szczygieł, G. B. Wykonywanie Kary Pozbawienia wolności W Polsce międzywojennej. MiscellaneaHI 2008, 6, 41-54.