(1)
Laskowska, K. Ewolucja przestępczości Zorganizowanej W Rosji. MiscellaneaHI 2008, 6, 55-65.