(1)
Mohyluk, M. Szymon Rundstein O Prawie Radzieckim. MiscellaneaHI 2008, 6, 67-77.