(1)
Kuźmicz, K. Wpływ Filozofii Kantowskiej Na poglądy Filozoficznoprawne Eugeniusza Jarry. MiscellaneaHI 2008, 6, 79-95.