(1)
Grat, I. S. Uchwalenie Dekretu Z 22 Stycznia 1946 R. O wyjątkowym Dopuszczeniu Do Obejmowania Stanowisk sędziowskich, Prokuratorskich I Notarialnych Oraz Do Wpisania Na Listę adwokatów. MiscellaneaHI 2008, 6, 97-107.