(1)
Fiedorczyk, P. Stosunki Prawne Z pokrewieństwa I Prawo opiekuńcze W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R. MiscellaneaHI 2008, 6, 109-123.