(1)
Maksimiuk, D. Dyskusja Nad Projektem Kodeksu Karnego Z 1956 R. W Czasopismach Prawniczych. MiscellaneaHI 2008, 6, 125-141.