(1)
Łysko, M. Kara Pracy Poprawczej W Orzecznictwie Karno-Administracyjnym Polski Ludowej. MiscellaneaHI 2008, 6, 143-168.