(1)
Łysko, M. Ministerstwo Sprawiedliwości U Progu Planu 6-Letniego – Dokument Archiwalny. MiscellaneaHI 2008, 6, 171-183.