(1)
Lityński, A. Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia I współcze- sność. Księga Jubileuszowa 90-Lecia Sądu Najwyższego 1917– –2007. Wydawca: Sąd Najwyższy I Tow. Nauk. Organizacji I Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 Stron. MiscellaneaHI 2008, 6, 187-190.