(1)
Łysko, M. Piotr Majer, Ustawy Policji Polskiej (1791–1990). Źródła Z Komentarzem, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2007. MiscellaneaHI 2008, 6, 202-203.