(1)
Lityński, A. Jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie Się Idei Organizatorskiej Funkcji państwa W Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 Stron. MiscellaneaHI 2008, 6, 204-205.