(1)
Maksimiuk, D. Adam Redzik, Zarys Historii samorz─ůdu Adwokackiego W Polsce, Wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2007, 208 Stron. MiscellaneaHI 2008, 6, 208-209.