(1)
Łysko, M. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (rok 2007). MiscellaneaHI 2008, 6, 213-215.