(1)
Czefranowa, E. A. Historyczne Uwarunkowania Regulacji małżeńskich stosunków majątkowych W Prawie Rosyjskim. MiscellaneaHI 2007, 5, 11-20.