(1)
Szczygielski, K. Konkubinat W Przedkodeksowym Prawie Kanonicznym Kościoła Katolickiego. MiscellaneaHI 2007, 5, 21-31.